JOODIN

JOODIN är en koncern verksam inom måleri- och golvbranschen. Bolaget grundades år 2020 av Martin Odin, Sebastian Jakobsson och Tom Olander, alla med rötterna i Småland vilket innebär att JOODIN drivs med småländskt affärsmannaskap och entreprenörsanda. Vi arbetar med ledande varumärken och våra verksamheter drivs av välutbildad personal med årtionden av branscherfarenhet.

VD har ordet

Jag har jobbat i måleri- och golvbranschen i hela mitt vuxna liv. På vägen har jag lärt mig massor om hantverkskunnande, men även om service, professionalitet och bemötande. Det är kundens upplevelse som räknas. Med JOODIN strävar vi efter att skapa Sveriges bästa måleri- och golvkoncern, där vi bygger hållbara serviceföretag för en modern värld. Vi ser stor efterfrågan på våra tjänster och går en spännande framtid till mötes, där vi ska växa tillsammans med våra kunder, anställda och leverantörer!

Martin Odin
VD – JOODIN AB

Ägare

Martin Odin (VD)

Martin Odin har över 25 års erfarenhet inom hantverksbranschen och ledande positioner inom måleri- och golvområdet. Han var VD för Hagbloms Måleri AB under 2013-2017 samt Vice VD för Hagblomgruppen AB under åren 2015-2019. Han var även VD för Gullins Måleri & Golv AB under sammanlagt 14 år. Martin har ett brett kontaktnät inom hantverksindustrin samt erfarenhet från en rad styrelsepositioner och andra uppdrag, bland annat i Hagblomgruppen AB samt branschorganisationer såsom Måleriföretagen, Byggföretagen, GBR med flera.

Sebastian Jakobsson

Sebastian Jakobsson är ansvarig för måleriverksamheten i Göteborg. Han är utbildad målare med över 20 år i branschen och har bl. a. jobbat som projektledare på Sandå Måleri 2016-2021.

JOOL Invest

JOOL Invest är moderbolaget i JOOL-gruppen, en familjeägd företagsgrupp med rötterna i den småländska industrin, vars främsta verksamhetsgrenar finns inom trä- och pappersindustri samt finansiella tjänster. JOOL-gruppens passion är entreprenörskapet och bolaget är aktiva, långsiktiga ägare som tror på att utveckla företag genom en kombination av sunt förnuft och entreprenörsanda.

Starka intryck – litet avtryck

JOODIN arbetar kontinuerligt med implementerande av en koncernbred hållbarhetspolicy med fokus på miljöområden där bolaget bedöms kunna göra väsentlig skillnad. Några av de områden som vi arbetar med är:

GBR Golvåtervinning

Installationsspillet från alla golv- och väggmaterial av plast omhändertas

Utsläpp

undvika utsläpp av potentiellt farliga ämnen i samband med måleri/golvläggning

Avfallshantering

ansvarsfullt omhändertagande av material och andra restprodukter, samt följa GBR:s riktlinjer för avfallshantering

Transporter

Minimerar onödiga transporter och använder bränslesnåla/eldrivna fordon

Certifiering

Bolag inom JOODIN-gruppen följer gemensamma instruktioner och rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi samarbetar med ledande varumärken i golvbranschen, är GVK-certifierade och med i organisationerna Måleriföretagen i Sverige, GBR – som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer, samt Byggföretagen – en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

auktoriserat golvföretag
golvbranschen
GVK
måleriföretagen i sverige
nöjd kund garanti
byggföretagen medlem